DELTA NZ TRANSheader

Kontakt
DELTA NZ TRANS, spol. s.r.o.
Nové Zámky
Komárňanská cesta 13,
940 48 Nové Zámky,
Slovenská republika.
deltanz@deltanz.sk

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo

O spoločnosti DELTA NZ TRANS s.r.o.

DELTA NZ TRANS je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom ponúkajúca služby v doprave, špedícii,logistike a v colnej deklarácii.

KVALITNÝMI SLUŽBAMI K VAŠEJ SPOKOJNOSTI

QUALITY SERVICES TO YOUR HAPPINES

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo DELTA NZ TRANS

Historia a súčasnosť

Spoločnosť DELTA NZTRANS bola založená v roku 1994 a jej hlavnou činnosťou bolo zasielatelstvo a prevádzkovanie colného skladu.

V ďalšom období sa predmet podnikania spoločnosti rozšíril na zasielatelské služby, v ktorých prevažovala činnosť colno-deklarantská, hlavne od roku 1996. Zlomovým obdobím bolo zriadenie Nácestného colného strediska v Nových Zámkoch, ktorého sme sa stali majiteľom a prevádzkovateľom. Súčasne prebiehal intenzívny rozvoj poskytovaných služieb v Štúrove, kde sa otvorili dalšie colné sklady, colná deklarácia a zasielateľská kancelária.

V súčasnej dobe sa spoločnosť uberá cestou rozšírenej reprodukcie vozidlového parku a v rozširovaní poskytovaných služieb v logistike.

V roku 2003 firma scertifikovala systém manažovania kvality ISO 9001:2000, v oblastiach zasielateľstva, colnej deklarácie, medzinárodnej, vnútroštátnej doprave a logistike.

Hlavnou stratégiou spoločnosti je poskýtnúť svojim klientom komplexný a kvalitný servis.

Členstvo vo významných organizáciach

Zväz logistiky a zasielateľov SR
ČESMAD
SOPK
Medzinárodný klub
FIATA

mapa
© 2010 deltanz.sk | code & design by Martin Šuba