DELTA NZ TRANSheader

Kontakt
DELTA NZ TRANS, spol. s.r.o.
Nové Zámky
Komárňanská cesta 13,
940 48 Nové Zámky,
Slovenská republika.
deltanz@deltanz.sk

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo DELTA NZ TRANS

Colná deklarácia

Colno deklaračné služby sú poskytované v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 19:00 hod. a v sobotu od 07:00 hod. do 13:00 hod. a zaručujú Vám komplexné spracovanie dokladov potrebných pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (EÚ) a tretími štátmi. Zabezpečíme colné vybavenie pri vývoze a dovoze. Colné konanie Vám zabezpečíme v colnom priestore, ktorý je Colnou pobočkou Colného úradu Nitra určený v priestore areálu Nácestného strediska.

Ďalej Vám zabezpečíme nové spracovanie dokladov a podkladov, štatistické sledovanie a hlásenie INTRASTAT pre obchod v rámci pohybu tovaru medzi SR a štátmi EÚ.

POSKYTUJEME:


Späť

© 2010 deltanz.sk | code & design by Martin Šuba