DELTA NZ TRANSheader

Kontakt
DELTA NZ TRANS, spol. s.r.o.
Nové Zámky
Komárňanská cesta 13,
940 48 Nové Zámky,
Slovenská republika.
deltanz@deltanz.sk

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo

Kuriérske služby a služby farmaceutickému sektoru

Spoločnosť Delta-NZTrans spol. s r.o. zabezpečuje dopravu materiálov s obmedzenou trvanlivosťou, ktoré vyžadujú vhodné teplotné podmienky.
Naša spoločnosť poskytuje medzinárodné služby určené farmaceutickému priemyslu a príbuzným odvetviam.
Skontaktujeme sa priamo s nemocnicami a lekármi poverenými klinickými štúdiami a zorganizujeme kompletnú prepravu a vybavenie zásielok chladených suchým ľadom, vzoriek krvi, plazmy,tkanív a podobne.

Ponúkame služby:

Bez ohľadu na to, čisa jedná o infekčné alebo neinfekčné vzorky, o prevoz cestným transportom alebo letecky, dopravíme Vaše zásielky najrýchlejším spôsobom a včas.

Späť

© 2010 deltanz.sk | code & design by Martin Šuba