DELTA NZ TRANSheader

Kontakt
DELTA NZ TRANS, spol. s.r.o.
Nové Zámky
Komárňanská cesta 13,
940 48 Nové Zámky,
Slovenská republika.
deltanz@deltanz.sk

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo

Skladová logistika

Formou outsourcingu, vnútropodniková logistika a externé sklady

Skladová a distribučná logistika

Potrebujete tovar uskladniť, preskladniť, zabaliť, roztriediť alebo zabezečiť distribúciu?

Disponujeme skladovým priestorom o rozlohe 1900 m2.

Naše skladové priestory poskytujú:

prístup pre všetky druhy nákladných vozidiel
zabezpečenie signalizačným zariadením
Presnú evidenciu uskladnených komodít
Ochranu skladových priestorov

Kvalitná logistika je predpokladom úspory nákladov najmä v nevýrobných činnostiach, ktoré nevyhnutne sprevádzajú každú produkciu tovarov alebo služieb.

Firma, ktorá má kvalitnú logistiku má na trhu konkurenčnú výhodu.
Pracovníci spoločnosti Delta-NZTrans spol. s r.o. vytvárajú pre svojich klientov praktické predpoklady pre optimalizáciu, koordináciu a synchronizáciu činností v oblasti logistiky.

Delta-NZTrans spol. s r.o. sa na logistickom trhu presadzuje prostredníctvom ukazovateľov, ako sú:

Späť

© 2010 deltanz.sk | code & design by Martin Šuba