DELTA NZ TRANSheader

Kontakt
DELTA NZ TRANS, spol. s.r.o.
Nové Zámky
Komárňanská cesta 13,
940 48 Nové Zámky,
Slovenská republika.
deltanz@deltanz.sk

DELTA NZ TRANS Zasielateľstvo

Zasielateľstvo

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava vlastnými vozidlami aj so zmluvnými dopravcami.
Spoločnosť DELTA-NZTRANS spol. s r.o. realizuje prepravy takmer všetky druhy výrobkov. Prepravcovi-príkazcovi zabezpečíme akúkoľvek prepravu tovaru v súlade so zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
Naša spoločnosť Vám ponúka prepravy tovaru v rámci všetkých štátov Európskej únie s hlavným dôrazom na krajiny západnej Európy ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko či Benelux.

Kapacita nášho vozového parku

V súčasnosti disponujeme s vozovým parkom o počte 20 návesových súprav (Mercedes Benz Actros, Volvo FH a Scania) v kategóriach EUR 3-5 s objemom 80-100 m3 a nosnosti do 25 ton.
Všetky naše vozidlá spĺňajú najprísnejšie ekologické normy Európskej únie triedy "Super Green" EURO 3 až EURO 5. Všetky vozidlá sú v perfektnom technickom stave, čo je zabezpečené pravidelnými údržbami v našich ako aj v zmluvných servisoch po celej Európe. Naša spoločnosť má uzavreté povinné zmluvné poistenie podľa dohovoru CMR až do výšky 166 000,-EUR v poisťovni Union.

Samozrejmosťou je vybavenie každého vozidla s mobilným telefónom s celoeurópskym dosahom a taktiež s monitorovacím systémom, čo nám umožňuje priebežne monitorovať polohu a stav tovaru našich klientov.

K základnej ponuke služby cestného zasielateľstva patrí:

Využívanie služieb spoločnosti Delta-NZTrans spol. s r.o. umožňuje klientom dopravu tovaru na miesto určenia spoľahlivo, bezpečne a za výhodných cenových podmienok.

Späť

© 2010 deltanz.sk | code & design by Martin Šuba